ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

Γαβριήλ μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Γαβριήλ μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1916-2010)
(Φωτογραφία: Ιερομ. Μακάριος Καυσοκαλυβίτης)
Γαβριήλ μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1916-2010)
(Φωτογραφία: Ιερομ. Μακάριος Καυσοκαλυβίτης) 
Γαβριήλ μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1916-2010)
(Φωτογραφία: Ιερομ. Μακάριος Καυσοκαλυβίτης)

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Αθανάσιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Αθανάσιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1880-1960)
Αθανάσιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1880-1960)
με τον παραδελφό του μοναχό Χαρίτωνα (†1930)
(Πηγή: Μον. Πατάπιος, Αγιασμένες μορφές των Καυσοκαλυβίων)

Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017